نشست تبیین سیاست گذاری های علمی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه رازی برگزار شد.

برای مشاهده مشروح خبر اینجا کلیک نمایید.

 

 

آخرین اخبار