کرسی علمی - ترویجی با عنوان «بازآفرینی و احیاء ورزش باستانی و فرهنگ پهلوانی در کرمانشاه» به میزبانی دانشگاه رازی برگزار شد.

برای مشاهده خبر اینجا کلیک نمایید.

آخرین اخبار