از سوی هیأت حمایت از کرسی های شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

دانشگاه رازی پایلوت تأسیس کمیته استانی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شد.

برای مشاهده خبر اینجا کلیک نمایید.

آخرین اخبار