نشست کرسی علمی - ترویجی استان کرمانشاه با موضوع «بررسی آیین نامه کمیته استانی کرسی های نظریه پردازی با محوریت بومی سازی، جامعه محوری و کاربردی سازی برگزار شد.

برای مشاهده خبر اینجا کلیک نمایید.

آخرین اخبار