کرسی علمی - ترویجی «تحلیل و نقد دیدگاه وهابیون پیرامون زیارت اهل قبور توسط زنان بر اساس آراء فریقین»

معاونت پژوهشی، دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با همکاری معاونت فرهنگی - اجتماعی برگزار می کند:

ارائه دهنده: دکتر نسرین فتاحی، مدرس گروه معارف دانشگاه رازی

ناقد: دکتر علی مرتضوی مهر، عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه رازی

ناقد: دکتر خلیل اله احمدوند، عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه رازی

مدیر جلسه: دکتر سجاد دادفر، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه رازی

زمان: دوشنبه 8 خرداد 1402 

ساعت: 10 الی 12

لینک شرکت در جلسه: http://vc4.razi.ac.ir/rqespt7kcewe

 

آخرین اخبار