قائم مقام رئیس هیأت حمایت از کرسی ها از اختصاص امتیاز ارتقا به اعضای هیات علمی برای برگزاری کرسی ترویجی و علمی خبر داد.

دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه رازی از طرف قائم مقام رییس هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره مورد تقدیر قرار گرفت.

در پنجمین اجلاس کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با عنوان «سرآمدان نظریه پردازی، علمی و آزاد اندیشی در مسیر تحقق تمدن ایرانی- اسلامی» کارشناسان برگزیده دبیرخانه های کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه های کشور معرفی شدند.

با توجه به عملکرد موفق دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه رازی تحت سرپرستی جناب آقای دکتر روح اله بهرامی، کارشناس دبیرخانه سرکار خانم دکتر پروین رستمی به عنوان کارشناس فعال معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفت.

آخرین اخبار