اعضای شورا 

 

 
 
                                                                        دکتر روح الله بهرامی 
                                                                     دبیر کمیته دستگاهی
                                                                   هیات علمی و دانشیار رشته تاریخ
                                                       پست الکترونیک:drbahrami۲۰۰۹@gmail.com

اعضای شورا:

1.  دکتر محمد نبی احمدی، ریاست دانشگاه ؛ رییس شورا

2. دکتر مصطفی مصطفایی،  معاون پژوهشی دانشگاه ؛ دبیر شورا

3.  دکتر تورج زینی وند, معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه 

4. دکتر روح الله بهرامی؛ دبیر کمیته دستگاهی

5. دکتر یحیی معروف، رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

6. دکتر  مسعود اخوان کاظمی, رییس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی 

7. دکتر  حسین عیدی, رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 

8. دکتر عباسعلی منصوری ، عضو هیات علمی گروه الهیات

9. دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

10. حجت الاسلام والمسلمین مهدی عباسی؛ سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه